Ochrona przeciwpożarowa przepustów instalacyjnych

Zbiór instalacji sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych określa się niekiedy mianem
układu krwionośnego budynku. To trafna analogia, bo
systemy urządzeń i przewodów pełnią cały szereg nie
tylko zróżnicowanych, ale i kluczowych funkcji. O instalacje
HVAC, podobnie jak o prawidłowe krążenie, warto
zatem dbać. Szczególnie, że instalacje często przebiegają
przez strefy oddzielenia pożarowego. Jak więc
zabezpieczyć przed ogniem przepusty instalacyjne?

Jak wynika z aktualnych przepisów prawa, obiekty budowlane
muszą być podzielone na strefy pożarowe. Instalacje
techniczne, takie jak rury grzewcze, kanały wentylacyjne czy
kable elektryczne, wielokrotnie przebiegają przez przegrody
stanowiące oddzielenie poszczególnych stref pożarowych.
– Przejścia te, nazywane przepustami instalacyjnymi, bezpośrednio
ingerują w konstrukcję ścian i stropów – podkreśla
Michał Nękanowicz, doradca techniczny ds. współpracy
z biurami projektowymi w firmie Paroc. – Elementy
oddzielenia przeciwpożarowego powinny więc odpowiadać
ogólnym wymaganiom dotyczącym klasy odporności ogniowej,
zdefiniowanym w warunkach technicznych – dodaje. Wymagania
dotyczące klasy odporności ogniowej dla elementów
oddzielenia przeciwpożarowego prezentuje poniższa tabela.

Wymagania dla przepustów

Szczegółowe wymagania dla przepustów instalacyjnych
określa § 234 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego
powinny mieć klasę odporności ogniowej
(EI) wymaganą dla tych elementów.
- Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których
mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez
ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
- Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m
w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla
których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie
niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędące elementami oddzielenia
przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności
ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia.

- Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku,
znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone
przed możliwością przenikania gazu do
wnętrza budynku.

Powyższe zapisy oznaczają, że przepusty instalacyjne
wykonywane w przegrodzie powinny być charakteryzować
się klasą odporności ogniowej nie niższą niż klasa odporności
ogniowej tej konkretnej przegrody – wyjaśnia Michał
Nękanowicz. – W zależności od rodzaju instalacji, jaka
przebiegać będzie przez element oddzielenia przeciwpożarowego,
wyróżnić można kilka metod izolacji przepustów
instalacyjnych – dodaje ekspert Paroc.

Jak zabezpieczyć przepust instalacyjny?

Sposób zabezpieczenia przepustu w głównej mierze zależy
od rodzaju instalacji przebiegającej przez poszczególne
strefy oddzielenia pożarowego. Przewody niepalne,
wykonane na przykład ze stali, miedzi czy aluminium,
w warunkach pożaru szybko się nagrzewają i przewodzą
ciepło. Może to prowadzić do zapalenia się innych materiałów,
rozszczelnienia przepustu, a w końcu do przeniknięcia
ognia i dymu do kolejnej strefy. Zabezpieczenia
przewodów niepalnych bazują głównie na systemach farb
i mas ogniochronnych. Przewód maluje się farbą z obu
stron przegrody na długości, jaka widnieje w stosownej
aprobacie technicznej. Przewody palne, na przykład rury
wykonane z tworzywa sztucznego, najczęściej chroni się
materiałami z wkładem pęczniejącym. W warunkach pożaru
wkład wielokrotnie zwiększa swoją objętość, zabezpieczając
przestrzeń powstałą wskutek wypalenia się przewodu.
Przestrzeń pomiędzy rurą a konstrukcją oddzielenia przeciwpożarowego
można ponadto wypełnić wełną kamienną
o gęstości minimum 150 kg/m3.
– Do wypełnień przepustów w ścianach i stropach dla instalacji
ogrzewczych i wentylacyjnych architektom szczególnie
polecamy płyty PAROC Pyrotech Slab 160 w połączeniu
z otuliną PAROC HVAC Section AluCoat T, która stanowi
uzupełnienie systemów przejść rur niepalnych – podkreśla
Michał Nękanowicz. – Zaletą takiego rozwiązania jest
lekka i łatwa do wykonania konstrukcja oraz możliwość
dodatkowej instalacji kabli i rur w późniejszym czasie –
podsumowuje ekspert Paroc.

Porady - Ochrona przeciwpożarowa
przepustów instalacyjnych

 
 
<< powrót

 
   

 

Najnowszy numer

picture Nasz najnowszy numer kwartalnika Instalacje. Znajdziesz tutaj spis treści oraz wybrane artykuły do przejrzenia w wersji online. Sprawdź sam czy zainteresuje Cię ten numer.
 

Więcej...

Archiwum

picture Przegapiłeś któryś z naszych numerów? Nic straconego. Prowadzimy archiwum swoich publikacji. Możesz sprawdzić co w jakim numerze się znajdowało by później zamówić numer archiwalny.

Więcej...

Aktualności

picture Najnowsze aktualności ze świata instalacyjnego. Różne nowinki technologiczne, opisy nowych technologii, ich wady i zalety, promocja nowych firm.


 
  Więcej...

Czytelnia

picture Dział dla instalatorów i pasjonatów. Przygotuj kawkę, ciastko i zgłębiaj wiedzę na temat energii odnawialnej, różnych technologii, wody i kanalizacji, wentylacji, klimatyzacji oraz wielu innych.

Więcej...

Wydawnictwo Bud-Press

picture
Nasi partnerzy: