Jaki będziemy mieć klimat?

Informacje - Jaki będziemy mieć klimat?Pierwszy Polski Multimedialny Raport Klimatyczny – oparty na dobrych praktykach i innowacyjnych rozwiązaniach dla środowiska – przygotowywany jest w ścisłej współpracy Fundacji Czyste Powietrze z polskimi ekspertami i naukowcami. Premiera Raportu odbędzie się przed II edycją Szczytu Klimatycznego.

Raport to pierwsze tak kompleksowe i wielowątkowe ujęcie kluczowych tematów z zakresu ekologii i ekonomii, objęty patronatem Ministra Klimatu i Środowiska. Raport ma służyć jako narzędzie edukacji ekologicznej poprzez promocję działań proekologicznych, czystych technologii i najlepszych praktyk. Ma stanowić źródło rzetelnych informacji o aktualnych i przyszłych działaniach rządu i podległych mu instytucji, a także samorządów, nauki i biznesu związanych z zagadnieniami polskiej polityki klimatycznej i ochrony środowiska. 

Zadaniem Raportu jest również promocja polskiej polityki klimatycznej poza granicami kraju. Raport – przetłumaczony na języki: angielski, niemiecki i francuski, promowany w mediach zagranicznych i kolportowany w ośrodkach decyzyjnych UE i państw członkowskich – pozwoli lepiej zrozumieć złożoną problematykę ochrony klimatu i środowiska. Dzięki Raportowi Polska zyska również cenne narzędzie podczas kolejnej tury negocjacji New Green Deal. Merytoryka Raportu prezentowana będzie multimedialnie, by w przystępny sposób dotrzeć do jak najszerszej widowni. 

Jak zauważa marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, ten nowoczesny serwis będzie skupiał w jednym miejscu tezy, rekomendacje oraz dobre praktyki związane z ochroną klimatu i środowiska naturalnego. – Jego tematyka opierać się będzie na najważniejszych konkluzjach z pierwszej edycji Szczytu Klimatycznego TOGETAIR, którego jako samorząd województwa byliśmy partnerem. Najważniejszy cel to pokazanie podejmowanych przez nasz kraj działań, zarówno na szczeblu administracji krajowej i samorządowej oraz przedstawienie w Unii Europejskiej polskiego stanowiska na rzecz ekologii oraz zmniejszenia emisji CO2. 

RAZEM DLA KLIMATU

– Zeszłoroczny sukces pierwszej edycji Szczytu Klimatycznego TOGETAIR zaowocował współpracą z czołowymi polskimi ekspertami. W ramach raportu analizują oni trendy, opracowują rozwiązania i przygotowują kompleksowe zestawienia danych, faktów i liczb, z których wyłania się obraz polskiej drogi do neutralności klimatycznej i czekające na tej drodze bariery, trudności, wyzwania, ale i możliwości. Transformacja energetyczna to szansa na rozwój innowacji i technologii, a także realna możliwość poprawy jakości życia Polaków – mówi A gata Śmieja, p rezes Fundacji Czyste Powietrze. 

W raporcie znajdą się odpowiedzi na takie pytania, jak:

- Jak powinien wyglądać miks energetyczny Polski w 2030, 2040 i 2050 r.?
- Co zrobić, by uporać się z masą odpadów, które zalegają na wysypiskach, a często też lądują w oceanach i zatruwają nas milionami cząstek mikroplastiku?
- W jaki sposób zabezpieczyć regiony narażone na pustynnienie i uchronić rolnictwo przed fatalnymi skutkami suszy?
- Jak rozprawić się definitywnie ze smogiem, który wciąż spowija polskie miasta i wsie?
- Co zrobić, by model gospodarki obiegu zamkniętego stał się realną alternatywą dla dzisiejszego, wciąż dominującego schematu linearnej produkcji, w którym utknęło wielu przedsiębiorców?
- Jak zachęcić regiony do przyjęcia uchwał antysmogowych oraz zachęcić gminy do udziału w walce ze smogiem oraz redukcji niskiej emisji zanieczyszczającej wsie i miasta?

Odpowiedzi przygotowują specjaliści, przedstawiciele świata nauki, biznesu, rządu i organizacji pozarządowych oraz samorządy, które są świadome wagi edukowania mieszkańców i pracy u podstaw, aby plany transformacji energetycznej przyniosły oczekiwane rezultaty. 

Wkład i wiedzę zapewniają również instytucje rządowe: Ministerstwo K limatu i Środowiska o raz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Lasy Państwowe, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (Ośrodek w strukturach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego). 

Partnerami merytorycznymi TOGETAIR są również przedstawiciele organizacji i instytucji pozarządowych, m.in.: Instytut Jagielloński, Fundacja Republikańska, Polski Alarm Smogowy, UN Global Compact Network Poland oraz Bank Światowy, a także przedstawiciele ponad 10 uczelni wyższych: Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Szczecińskiego 

– Wierzymy, że zaangażowanie wszystkich sektorów kraju, pozwoli zainicjować zmiany w polskiej gospodarce w ujęciu krajowym i regionalnym. To, jak wyznaczyć priorytety i kierunki reform, by zrealizować postawione przed nami ambitne cele, zaprezentujemy w Polskim Multimedialnym Raporcie Klimatycznym oraz podczas Szczytu Klimatycznego – podsumowuje Agata Śmieja 

– PKO Bank Polski jest świadomy odpowiedzialności ciążącej na instytucjach finansowych w zakresie ochrony środowiska a nasze działania są konsekwentne i wielotorowe. W 2020 r. znacząco ograniczyliśmy emisję CO2 generowaną przez spółki grupy, wdrożyliśmy ocenę w zakresie ESG do procesu kredytowego i wspólnie z PKO TFI uruchomiliśmy fundusz PKO Energii Odnawialnej FIZAN. W 2021 r. wdrożymy kolejne inicjatywy, w tym wykorzystujące potencjał technologiczny największego banku w Polsce. Szczyt Klimatyczny TOGETAIR to bardzo ważna inicjatywa, w ramach której chętnie podzielimy się naszymi doświadczeniami w zakresie zielonej transformacji – podkreśla Rafał Antczak, wiceprezes PKO Banku Polskiego i członek Rady Programowej Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 

SZCZYT KLIMATYCZNY

TOGETAIR 2021 to również II edycja Szczytu Klimatycznego, który odbędzie się 21–23 kwietnia. 

Szczyt Klimatyczny to trzydniowe wydarzenie online w formule hybrydowej, transmitowane z kongresowego studia telewizyjnego, podczas którego omawiane są konsekwencje zmian klimatycznych, sprawiedliwej transformacji oraz jak zrobić, aby w naszym kraju było czyste powietrze. Szczyt jest przestrzenią dla ogólnopolskiej debaty o klimacie i ochronie środowiska w Polsce. 

Celem Szczytu Klimatycznego TOGETAIR jest zainicjowanie wspólnych działań wszystkich sektorów kraju: rządu, samorządów, nauki, biznesu, NGOSów i mediów, na rzecz ochrony środowiska oraz stworzenia ambitnej, racjonalnej ekonomicznie polskiej polityki klimatycznej.

– Ponad 40 tysięcy – tyle ludzkich istnień zabrała w ciągu roku w Polsce pandemia COVID-19. I tyle samo Polaków umiera co roku z powodu smogu. W Małopolsce zdajemy sobie sprawę ze śmiertelnych skutków zanieczyszczenia powietrza. Pionierskie uchwały antysmogowe i Program Ochrony Powietrza wyraźnie poprawiły sytuację, zwłaszcza w Krakowie. Ale powietrze nie zna granic administracyjnych, tylko działając wspólnie możemy liczyć na sukces. Ciągle też brakuje rzetelnych badań i konstruktywnych rozmów. Dlatego z radością przyjąłem zaproszenie do wzięcia udziału w Szczycie Klimatycznym TOGETAIR 2021 i niecierpliwie czekam na Polski Multimedialny Raport Klimatyczny. Tylko diagnozując problemy, jesteśmy w stanie je pokonać – mówi Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Walka ze smogiem, modernizacja ciepłownictwa, transformacja energetyczna, rozwój technologii wodorowej i przyszłość energetyki wiatrowej, a także niskoemisyjnego transportu, elektromobilności oraz przestawienie gospodarki na model cyrkulacyjny, oparty na recyklingu i ponownym wykorzystaniu surowców – to jedne z najpilniejszych wyzwań, z którymi należy zmierzyć się w nadchodzących latach. To także szansa na cywilizacyjny skok, który odczują wszyscy Polacy. O powodzeniu tych starań zadecyduje jednak nie tylko odgórnie narzucona polityka i dostępność funduszy, ale przede wszystkim współpraca wszystkich uczestników rynku: władzy centralnej, administracji rządowej, samorządów, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. 

Wydarzenie organizowane jest pod Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz patronatem kluczowych dla ekologii ministerstw, z czynnym udziałem przedstawicieli strony rządowej, marszałków województw i samorządowców, a także z udziałem przedstawicieli średniego i dużego biznesu, nauki, lokalnych społeczności oraz organizacji pozarządowych. 

Panele wydarzenia podzielone są według pięciu bloków tematycznych/żywiołów:

- Ogień
- Energia przeszłości, czyli co zrobić z węglem i paliwami kopalnymi?
- Energia przyszłości – co powinno być filarem na czas budowy nowoczesnej, zielonej Polski?
- Powietrze
- Susze, mała retencja i wyzwania gospodarki wodnej na lokalnym gruncie
- Przyszłość rzek i woda w ujęciu krajowym
- Ziemia
- Gospodarka komunalna w gminach – potrzeby inwestycyjne, zaszłości na rynku, systemowe lukio Przyszłość plastiku, recyklingu i gospodarki o obiegu zamkniętym
- Woda
- Smog: redukcja emisji w sektorze budownictwa
- Zielony transport przyszłości
- Człowiek
- Świat po pandemii, a przed kryzysem klimatycznym
- Wpływ klimatu na zdrowie człowieka.

NAJWIĘKSZY KONGRES EKOLOGICZNY

Raport oraz Szczyt będą wsparte szeroką kampanią promocyjną w mediach ogólnopolskich. Omawiane i opisywane zagadnienia, stanowiska oraz propozycje będą eksponowane i transmitowane przez patronów medialnych, m.in.: Polsat News, Polskie Radio, Wirtualną Polskę, Money.pl, PAP, Interia.pl, ISBNews, naszemiasto.pl, Energetyka24, 300klimat, a także w mediach społecznościowych. 

Dzięki tak szeroko zakrojonej współpracy z mediami każdy Polak będzie mógł bezpłatnie śledzić najważniejsze treści paneli. Liczba odbiorców tegorocznej edycji Szczytu TOGETAIR szacowana jest na ok. 15 milionów odsłon. Jest to największy i unikatowy kongres ekologiczny w Polsce. 

Organizatorzy zapraszają do współpracy i udziału zarówno dziennikarzy i redakcje, jak i podmioty chcące upowszechniać wiedzę z zakresu świadomej ekologii. 

Podczas konferencji zapewniony będzie bezpłatny i nieograniczony dostęp do odpowiednio przygotowanych i wyposażonych sal konferencyjnych, w których omawiane będą zarówno globalne, jak i lokalne tematy. 

Dziennikarze będą mogli wziąć udział każdego dnia w śniadaniu prasowym oraz w loży prasowej, w ramach których będzie możliwość skomentowania i podsumowania na gorąco dnia Szczytu, a także możliwość udziału w ekskluzywnych sesjach pytań i odpowiedzi podczas wydarzenia 

TOGETAIR odbywający się w całości online będzie niepowtarzalną okazją do rozmów z partnerami, najbardziej efektywnymi menedżerami, wizjonerami i twórcami trendów z kluczowych obszarów ekologii. 

Prace nad Polskim Multimedialnym Raportem Klimatycznym trwają nieprzerwanie od zakończenia pierwszej edycji Szczytu Klimatycznego TOGETAIR, która odbyła się w czerwcu 2020 r.

 
 
<< powrót

 
   

 

Najnowszy numer

picture Nasz najnowszy numer kwartalnika Instalacje. Znajdziesz tutaj spis treści oraz wybrane artykuły do przejrzenia w wersji online. Sprawdź sam czy zainteresuje Cię ten numer.
 

Więcej...

Archiwum

picture Przegapiłeś któryś z naszych numerów? Nic straconego. Prowadzimy archiwum swoich publikacji. Możesz sprawdzić co w jakim numerze się znajdowało by później zamówić numer archiwalny.

Więcej...

Aktualności

picture Najnowsze aktualności ze świata instalacyjnego. Różne nowinki technologiczne, opisy nowych technologii, ich wady i zalety, promocja nowych firm.


 
  Więcej...

Czytelnia

picture Dział dla instalatorów i pasjonatów. Przygotuj kawkę, ciastko i zgłębiaj wiedzę na temat energii odnawialnej, różnych technologii, wody i kanalizacji, wentylacji, klimatyzacji oraz wielu innych.

Więcej...

Wydawnictwo Bud-Press

picture
Nasi partnerzy: