System skrzynek retencyjno-rozsączających STORMBOX II

Za nami pierwsze wiosenne deszcze. To dobry
pretekst, żeby napisać kilka słów o aspektach
prawnych odprowadzania wód opadowych i roztopowych
z terenów inwestycji. Z dniem 1 stycznia
2018 r. weszło w życia nowe Prawo wodne, które
istotnie zmieniło dotychczasowe zasady gospodarowania
wodami. Zmian jest spora liczba, więc
warto się na nie przygotować pod kątem nowych
inwestycji.

Woda i kanalizacja - System skrzynek retencyjno-rozsączających
STORMBOX II

Przed 1 stycznia 2018 r. wody opadowe i roztopowe
ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne,
pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej
nawierzchni uznawane były za ścieki. Konsekwentnie
do tak rozumianych wód opadowych i roztopowych
miały zastosowanie wymogi prawne odnoszące się do
ścieków, m.in. w zakresie pozwoleń wodnoprawnych.

Woda i kanalizacja - System skrzynek retencyjno-rozsączających
STORMBOX II

Ta sytuacja uległa zmianie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Na chwilę obecną wody opadowe i roztopowe nie są
już kwalifikowane jako ścieki. Zgodnie z obecnym stanem
prawnym wody opadowe i roztopowe to "wody
będące skutkiem opadów atmosferycznych".

Sytuacja wydaje się jasna w przypadku odprowadzania
wód opadowych (roztopowych) do wód. Zgodnie
z nowym Prawem wodnym, pozwolenie wodnoprawne
będzie wymagane na tzw. usługi wodne. Usługi
wodne obejmują m.in. odprowadzanie do wód: wód
opadowych i roztopowych, ujętych w otwarte lub
zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące
do odprowadzania opadów atmosferycznych albo
w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. Zatem odprowadzanie deszczówki
ujętej w wymienione powyżej systemy kanalizacji
deszczowej do wód wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego.

Woda i kanalizacja - System skrzynek retencyjno-rozsączających
STORMBOX II

Niestety nie jest tak łatwo w przypadku odprowadzania
wód do ziemi. W sytuacji, kiedy nieruchomość nie
ma możliwości podłączenia do kanalizacji ogólnospławnej,
zgodnie z przepisami możemy odprowadzać wody
opadowe na własny teren, pod warunkiem, że jest to
grunt nieutwardzony. Dopuszczalne jest również gromadzenie
wody w specjalnie do tego przystosowanym
zbiorniku lub rozprowadzanie jej za pomocą drenażu
rozsączającego.

Woda i kanalizacja - System skrzynek retencyjno-rozsączających
STORMBOX II

Jest to idealna sytuacja do wykorzystania systemu
Stormbox.

System skrzynek Stormbox przeznaczony jest do
zagospodarowania wody deszczowej poprzez jej retencjonowanie
oraz bezciśnieniowe rozprowadzanie
i rozsączanie w gruncie. Wody deszczowe zebrane
z dachów budynków odprowadzane są poprzez rynny
do rur spustowych oraz przewodów kanalizacyjnych,
skąd trafiają do studzienki z osadnikiem, a następnie
do skrzynek rozsączających. Wody deszczowe zebrane
z pozostałych powierzchni utwardzonych odprowadzane
są poprzez odwodnienia liniowe, wpusty
deszczowe, urządzenia podczyszczające (np.
osadniki, separatory węglowodorów) do skrzynek
rozsączających. Zastosowanie systemu skrzynek rozsączających
Stormbox zapewnia zatem optymalne
zagospodarowanie wód deszczowych na terenach
zurbanizowanych.

Woda i kanalizacja - System skrzynek retencyjno-rozsączających
STORMBOX II

Od tego roku (2019) w ofercie Pipelife znaleźć można
nowy system skrzynek STORMBOX II, który jest
kluczowym elementem systemu zagospodarowania
wód deszczowych Raineo. Wprowadziliśmy w nim
szereg udoskonaleń, które gwarantują znacznie
większą funkcjonalność. Zapewniamy również kompleksową
pomoc techniczną i projektową w doborze,
optymalizacji oraz zdalnym monitoringu systemu
Smart Raineo.

Główne zastosowanie

- Tereny zielone oraz obciążone ruchem kołowym
do SLW 60.
- Grupy budynków, zarówno mieszkalnych, jak i przemysłowych.
- Obszary, dla których ochrona przeciwpowodziowa
jest szczególnie istotna.
- Rezerwuar wody dla późniejszego jej wykorzystania.

Woda i kanalizacja - System skrzynek retencyjno-rozsączających
STORMBOX II

Podejście ProEko

- Utrzymuje poziom wód gruntowych na stabilnym
poziomie.
- Skuteczny w walce z ograniczaniem powodzi.
- Zmniejsza koszty związane z budową nowych kolektorów
deszczowych.
- System retencyjny zatrzymuje wody deszczowe do
późniejszego wykorzystania, np. do celów nawadniania.
- Wykonany z pierwotnego materiału, który można
poddać recyklingowi.

Woda i kanalizacja - System skrzynek retencyjno-rozsączających
STORMBOX II

Główne zalety

- Jedna z najbardziej wytrzymałych skrzynek na rynku
z ponad 50-letnią żywotnością.
- Wytrzymałość na maksymalne obciążenie pionowe
ponad 700 kN/m2.
- Modułowa konstrukcja ułatwiająca i przyspieszająca
montaż.
- Opatentowana i innowacyjna konstrukcja ścian
bocznych i dennych chroniąca geowłókninę przed
uszkodzeniem podczas czyszczenia pod wysokim
ciśnieniem, płyta denna posiada oznaczenie kierunku
czyszczenia.
- Trzy poziome tunele o szerokości 295 mm i wysokości
500 mm do czyszczenia i inspekcji za pomocą
kamery CCTV.
- Struktura skrzynki jest bardziej otwarta, co przyczynia
się do polepszenia infiltracji.
- Możliwość naprzemiennego układania (jak cegły).
- Dwa pionowe tunele o maksymalnej szerokości
otworu w górnej płycie 400 mm.
- Dwukrotnie szybszy montaż skrzynek.
- Możliwość inspekcji i czyszczenia zarówno w poziomie,
jak i w pionie.
- Podłączenie do skrzynek przewodami w średnicach
160–400 mm
- Innowacyjny adapter z PP umieszczany na górnej
ścianie, pozwalający na wykonanie inspekcji za pomocą
rur dwuściennych PP DN/OD 630 i 400 mm
SN 8, SN 4 oraz jednościennych PP DN/ID 425
mm SN 4, SN 2.
- Wysoka pojemność wodna netto 413 dm3, wsp. pojemności
netto 95,5 proc.
- Opatentowany sposób łączenia skrzynek bez zatrzasków.
- Dno stosuje się wyłącznie w dolnej warstwie bez
użycia zatrzasków lub łączników (montaż "na
wcisk").
- Grubsza i sztywniejsza płyta denna.
- Możliwość przecinania skrzynek w połowie i naprzemiennego
układania.
- Nadaje się do opóźnienia odpływu lub magazynowania
wody.
- Kompleksowa dostawa wraz z niezbędnymi elementami,
tj. geowłókniną i adapterami.

Woda i kanalizacja - System skrzynek retencyjno-rozsączających
STORMBOX II

Pipelife Polska S.A.
ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyno
Telefon: +58 774 88 88
http://www.pipelife.pl/
System skrzynek retencyjno-rozsączających
STORMBOX II
https://www.pipelife.com/pl/Produkty/eko/skrzynki_
stormboxII.php

 

 
 
<< powrót

 
   

 

Najnowszy numer

picture Nasz najnowszy numer kwartalnika Instalacje. Znajdziesz tutaj spis treści oraz wybrane artykuły do przejrzenia w wersji online. Sprawdź sam czy zainteresuje Cię ten numer.
 

Więcej...

Archiwum

picture Przegapiłeś któryś z naszych numerów? Nic straconego. Prowadzimy archiwum swoich publikacji. Możesz sprawdzić co w jakim numerze się znajdowało by później zamówić numer archiwalny.

Więcej...

Aktualności

picture Najnowsze aktualności ze świata instalacyjnego. Różne nowinki technologiczne, opisy nowych technologii, ich wady i zalety, promocja nowych firm.


 
  Więcej...

Czytelnia

picture Dział dla instalatorów i pasjonatów. Przygotuj kawkę, ciastko i zgłębiaj wiedzę na temat energii odnawialnej, różnych technologii, wody i kanalizacji, wentylacji, klimatyzacji oraz wielu innych.

Więcej...

Wydawnictwo Bud-Press

picture
Nasi partnerzy: