Spotkanie Rady Programowej Polskiego Multimedialnego Raportu Klimatycznego TOGETAIR

Ponad 30 ekspertów debatowało w Ministerstwie Klimatu nad rekomendacjami do pierwszego Polskiego Multimedialnego Raportu Klimatycznego TOGETAIR, który będzie narzędziem do negocjacji Green Deal i przedstawienia polskich rekomendacji dot. ekologii w Unii Europejskiej. Wspólne wnioski? Potrzeba edukacji ekologicznej, zmniejszenie śladu węglowego, zmiany systemowe, biznes neutralny klimatycznie, skupienie na samorządach i problemach lokalnych oraz przedstawienie polskich planów transformacji energetycznej na szczeblu unijnym.

POLSKI MULTIMEDIALNY RAPORT KLIMATYCZNY TOGETAIR

Aktualności - Spotkanie Rady Programowej
Polskiego Multimedialnego Raportu
Klimatycznego TOGETAIRPolski Multimedialny Raport Klimatyczny TOGETAIR to nowoczesny serwis, który skupia w jednym miejscu tezy, rekomendacje oraz dobre praktyki związane z ochroną klimatu i środowiska naturalnego. Publikowane treści przygotowane są ponad podziałami politycznymi, społecznymi czy biznesowymi. 

Celem jest wyeksponowanie polskich działań, zarówno na szczeblu administracji krajowej, jak i przedstawienie w Unii Europejskiej polskiego stanowiska na rzecz ekologii oraz zmniejszenia emisji CO2. Raport ma służyć jako narzędzie soft power d o p rzedstawiania p olskich racji w rozmowach na temat New Green Deal z europejskimi partnerami. 

Raport klimatyczny uwzględnia wnioski zgłaszane przez przedstawicieli rządu, samorządów, naukowców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe. Będzie na bieżąco aktualizowany i prowadzony w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej i francuskiej. Publikacja odbędzie się w pierwszym kwartale przyszłego roku. 

– Polski Multimedialny Raport Klimatyczny to szansa na dotarcie do wszystkich Polaków z przekazem na temat konieczności podnoszenia jakości życia w naszym kraju poprzez poprawę jakości powietrza, gospodarki wodnej, lepsze zagospodarowanie odpadów, ewolucje naszego systemu energetycznego. Wielka misja, która będzie dobrą wizytówką polskiej pracy na rzecz ekologii – powiedział Michał Kurtyka, minister klimatu. 

Zdaniem Małgorzaty Jarosińskiej- Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej, stworzenie Polskiego Multimedialnego Raportu Klimatycznego to ważny element z finansowego i edukacyjnego punktu widzenia. 

– Raport to bardzo ważny element programowania nowej perspektywy finansowej. Dużo środków w ramach funduszy europejskich przeznacza się na aktywności związane z działaniami klimatycznymi, poprawą środowiska, transformacją energetyczną i klimatyczną. Równocześnie trzeba pamiętać, ze Polska jest w szczególnej sytuacji, jeśli chodzi o miks energetyczny. Te działania, które są współfinansowane ze środków UE, będą skierowane na kwestie związane z poprawą jakości powietrza, retencji wody, transport i innowacyjne rozwiązania w tych obszarach – zaznacza Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. 

– Istnieje potrzeba przeniesienia dyskusji o czekających Polskę wyzwaniach zarówno na szczebel lokalny, jak i europejski. Tylko takie szerokie podejście w połączeniu z innowacyjną formułą pozwoli skutecznie zmierzyć się z kryzysem ekologicznym. Polski Multimedialny Raport Klimatyczny to narzędzie soft power w perspektywie negocjacji New Green Deal – mówi Artur Beck, współorganizator TOGETAIR i założyciel Fundacji Pozytywnych Idei. 

– Przygotowywany raport klimatyczny nie będzie opasłym tomiszczem z setkami kartek. Będzie to hybryda multimedialna osadzona na stronie internetowej. Będą tam nie tylko teksty, ale również materiały wideo, wykresy, infografiki. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. Będziemy wskazywali problemy i ich źródła, ale również pochwalimy się tym, co robimy dobrze, bo polska droga do ekologii jest warta promocji. Podchodzimy do tematu bardzo poważnie i chcemy pokazać, co należy zrobić, by dojść do neutralności klimatycznej czy spełniać unijne normy – zapowiedziała Agata Śmieja, prezes Fundacji Czyste Powietrze i pomysłodawczyni TOGETAIR. 

Z kolei Michał Gwardys, prezes Stowarzyszenia Młodzi dla Polski i współorganizator TOGETAIR, podkreślił rolę patriotycznego podejścia do ekologii. – Unijni partnerzy Polski powinni wiedzieć, że Polacy chcą żyć w czystej Europie, jednak odpowiedzialnością polskiego rządu jest przeprowadzenie transformacji energetycznej w taki sposób, by jak najlepiej służyła polskiemu społeczeństwu. Cieszę się z obecności biznesu państwowego w TOGETAIR. Polskie spółki Skarbu Państwa to cenne aktywa, które mądrze zarządzane będą prowadzić Polskę w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalając kolejnym pokoleniom Polaków żyć w czystszej, piękniejszej ojczyźnie – mówi Michał Gwardys, prezes Stowarzyszenia Młodzi dla Polski i współorganizator TOGETAIR. 

TEMATYKA RAPORTU

Aktualności - Spotkanie Rady Programowej
Polskiego Multimedialnego Raportu
Klimatycznego TOGETAIRTematyka raportu opiera się na najważniejszych tezach i rekomendacjach płynących z pierwszej edycji Szczytu Klimatycznego TOGETAIR. Pozwala to wspólnie wyznaczać standardy dbania o ekologię w Polsce. 

Wątki tematyczne zostały podzielone na cztery żywioły (ogień, woda, ziemia, powietrze), uzupełnione o piątą kluczową kategorię (człowiek). Bazując na tym podziale, raport został złożony z pięciu głównych części, które będą pogłębiane w poszczególnych rozdziałach. 

– Świadome społeczeństwo nie tylko ma wiedzę, by dokonywać mądrzejszych wyborów konsumenckich, ale też lepiej rozumie skomplikowane zależności gospodarczo- ekologiczne, co pozwoli z większą rezerwą podchodzić do populistycznych haseł i uproszczonych rozwiązań dla złożonych problemów – zwrócił uwagę Jakub Pawłowski, dyrektor programowy TOGETAIR. 

Raport TOGETAIR to pierwsze tak kompleksowe i wielowątkowe ujęcie kluczowych tematów z zakresu ekologii i ekonomii. Kompendium wiedzy o najważniejszych trendach, które będą kształtować polską politykę klimatyczną w najbliższych latach. Podsumowanie Szczytu Klimatycznego, w którym nie tylko uwzględniamy wypracowane w trakcie wydarzenia rekomendacje, ale też wybiegamy w przód, nieustannie rozszerzając i pogłębiając kolejne strategie, plany i postulaty. 

NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA POLSKI

W Ministerstwie Klimatu po raz drugi odbyło się spotkanie Rady Programowej TOGETAIR, w której skład wchodzą przedstawiciele rządu, administracji, świata nauki, samorządów, dużego i małego biznesu oraz organizacji pozarządowych. 

Michał Kurtyka, minister klimatu, zwrócił uwagę, że jednym z wątków podnoszonych na Szczycie Klimatycznym TOGETAIR było dotarcie z programem "Czyste Powietrze" do osób mniej zamożnych. – Skierowaliśmy odpowiednie przepisy do Sejmu, które pomogą dotrzeć do tych najuboższych za pośrednictwem gmin i proponują podwyższony poziom finansowania. Przepisy te wejdą w życie 1 października br. – powiedział Michał Kurtyka i dodał, że celom polskiej polityki klimatycznej służą również takie programy, jak "Mój Prąd" czy "Moja Woda". – Jeśli chodzi o "Mój Prąd", to z miesiąca na miesiąc bijemy kolejne rekordy, jeśli chodzi o liczbę wniosków na dotację do dofinansowania fotowoltaiki. Z kolei budżet "Mojej Wody", która ruszyła 1 lipca br., został wyczerpany w ciągu dwóch miesięcy – dodał minister klimatu. 

Z kolei Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej, przypomniała, że w nowej perspektywie środki z polityki spójności Polska przeznaczy na wsparcie realizacji celów rozwojowych kraju. Działania będą się wpisywać zarówno w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jak i w jasno określone cele Komisji Europejskiej. 

– My, jako Polska, podkreślamy, jak ważna jest ochrona klimatu i transformacja energetyczna, ale jednocześnie przedstawiamy nasze argumenty, wskazując, jak specyficznym jest nasz kraj, jeśli chodzi o miks energetyczny, który opiera się na węglu. Polska startuje z zupełnie innego poziomu niż inne państwa członkowskie UE. Dlatego te kwestie muszą być brane pod uwagę, kiedy rozmawiamy o wyznaczaniu poszczególnych celów, poziomów – deklarowała minister funduszy i polityki regionalnej. 

EDUKACJA EKOLOGICZNA I CELE NA PRZYSZŁOŚĆ

Podczas spotkania omówiono również rekomendacje wypracowane w trakcie Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2020. Główne cele to: 

- Potrzeba kontynuacji edukacji ekologicznej mieszkańców i dialogu wszystkich uczestników rynku.

- Ekologia w regionalnej optyce – skupienie na samorządach i problemach lokalnych.

- Przedstawienie polskich planów, uwarunkowań i wyzwań związanych z transformacją energetyczną na szczeblu UE.

- Zachęcenie i wspieranie biznesu na drodze do neutralności klimatycznej.

- Indywidualne działania mają sens, ale potrzebna jest też systemowa zmiana.

- Konieczność zmniejszenia śladu węglowego.

Uczestnicy i organizatorzy wydarzenia byli zgodni, że kluczowa jest edukacja mieszkańców nt. najważniejszych zagadnień dotyczących zmian klimatu, ale do zrobienia jest dużo więcej. 

Agata Śmieja wyjaśniła, że każde województwo ma swoją specyfikę i uwarunkowania, które mogą sprzyjać lub blokować niezbędne zmiany w kierunku osiągnięcia zeroemisyjności. 

– Rola regionów w kształtowaniu proekologicznej polityki będzie jeszcze większa w nadchodzących latach, co dostrzegła też Bruksela, przygotowując dodatkowe wsparcie dla samorządów w ramach Nowego Zielonego Ładu – podkreśliła Agata Śmieja, prezes fundacji Czyste Powietrze i pomysłodawczyni TOGETAIR. Dodała, że nowe rozdanie unijnych funduszy i większa odpowiedzialność przerzucona na barki samorządów to zarówno niepowtarzalna szansa, jak i duże wyzwanie. – Dlatego konieczne będzie odpowiednie określenie lokalnych problemów i ustalenie priorytetów na najbliższe lata – wskazała. 

Natomiast Michał Gwardys, prezes Stowarzyszenia Młodzi dla Polski i współorganizator TOGETAIR, podkreślał rolę patriotycznego podejścia do ekologii. Zwrócił przy tym uwagę, że należy znaleźć rozwiązania minimalizujące koszty, które z powodu nieuchronnej restrukturyzacji poniesie polski przemysł, i wypracować drogę sprzyjającą rozwojowi rodzimych, innowacyjnych firm. 

– O powodzeniu tych planów zadecyduje nie tylko wola i pomysły administracji centralnej, ale również odpowiednie i skuteczne przedstawienie tych planów w trakcie przyszłych negocjacji w UE – dodał Michał Gwardys. 

Druga edycja Szczytu Klimatycznego TOGETAIR zaplanowana jest na kwiecień 2021 r., natomiast pierwszy Polski Multimedialny Raport Klimatyczny TOGETAIR ujrzy światło dzienne w I kwartale przyszłego roku. Organizatorzy to Fundacja Czyste Powietrze, Stowarzyszenie Młodzi dla Polski oraz Fundacja Pozytywnych Idei, a producentem wydarzenia jest CreativeHarder Group. 

 
 
<< powrót

 
   

 

Najnowszy numer

picture Nasz najnowszy numer kwartalnika Instalacje. Znajdziesz tutaj spis treści oraz wybrane artykuły do przejrzenia w wersji online. Sprawdź sam czy zainteresuje Cię ten numer.
 

Więcej...

Archiwum

picture Przegapiłeś któryś z naszych numerów? Nic straconego. Prowadzimy archiwum swoich publikacji. Możesz sprawdzić co w jakim numerze się znajdowało by później zamówić numer archiwalny.

Więcej...

Aktualności

picture Najnowsze aktualności ze świata instalacyjnego. Różne nowinki technologiczne, opisy nowych technologii, ich wady i zalety, promocja nowych firm.


 
  Więcej...

Czytelnia

picture Dział dla instalatorów i pasjonatów. Przygotuj kawkę, ciastko i zgłębiaj wiedzę na temat energii odnawialnej, różnych technologii, wody i kanalizacji, wentylacji, klimatyzacji oraz wielu innych.

Więcej...

Wydawnictwo Bud-Press

picture
Nasi partnerzy: